Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne
Wprowadzono: 22.06.2010
Liczba wyświetleń: 30092
PDF
DRUKUJ

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie projektu studium odbywać się będzie w dniach od 9 maja 2016 roku do 3 czerwca 2016 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, pokój 109, w godzinach od 9:00 do 15:00. - projekt studium


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium oraz w prognozie jej oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (sala ślubów), o godzinie 10:00.

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI - pobierz

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI - pobierz

 

GMINA

- uwarunkowania gminy: plik .jpg, plik .pdf

- instrumentalizacja gminy: plik .jpg, plik .pdf

- kierunki zagospodarowania: plik .jpg, plik .pdf

- prognoza: plik .jpg, plik .pdf

 

MIASTO

- uwarunkowania miasto: plik .jpg, plik .pdf

- instrumentalizacja miasta: plik .jpg, plik .pdf

- kierunki zagospodarowania: plik .jpg, plik .pdf

- prognoza: plik .jpg, plik .pdf

 

 


UWAGA!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki w wersji  jednolitej zamieszczony jest w Systemie Informacji Przestrzennej naszej gminy. 


Opublikowane teksty i rysunki planów oraz ich zmian służą jedynie do celów informacyjnych. Żadne z wydruków tych publikacji nie stanowią i nie mogą stanowić dokumentów w postępowaniach. Wypisy i wyrysy z obowiązujących planów wydawane są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte 28 listopada 2013 r. 

 

Uchwała nr XXVII/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki.


Pliki do pobrania:

 1. treśc uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki w pliku [pdf] - pobierz


 2. plan zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki - część 1 w pliku [pdf] - pobierz
 3. plan zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki - część 2 w pliku [pdf] - pobierz
 4. plan zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki - część 3 w pliku [pdf] - pobierz
 5. plan zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki - część 4 w pliku [pdf] - pobierz

Uchwała nr XXVII/242/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki.

Pliki do pobrania:

 1. treśc uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki w pliku [pdf] - pobierz

 2. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 1 w pliku [pdf] - pobierz
 3. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 2 w pliku [pdf] - pobierz
 4. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 3 w pliku [pdf] - pobierz
 5. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 4 w pliku [pdf] - pobierz
 6. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 5 w pliku [pdf] - pobierz
 7. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 6 w pliku [pdf] - pobierz
 8. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 7 w pliku [pdf] - pobierz
 9. plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki - część 8 w pliku [pdf] - pobierz

Plan zagospodarowania przestrzennego dostarczył:
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki  - pobierz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22