Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Fundusze unijne
Projekty dofinansowane z WFOŚiGW
Wprowadzono: 24.06.2010
Liczba wyświetleń: 32154
PDF
DRUKUJ
grafika

Program zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Kochajmy przyrodę - I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo - ekologiczny - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego" jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 5200 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 6500 zł zgodnie z umową nr 228/EE/D/2008 z dnia 20.11.2008 r.

Program pt. "Kochajmy przyrodę - I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo - ekologiczny - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego" jest kontynuacja programu ekologicznego pt. "Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego -  świadomy przyjaciel przyrody - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego". Program pt. "Kochajmy przyrodę - I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo- ekologiczny - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego" ma na celu edukację ekologiczną dzieci młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, przeprowadzony zostanie poprzez zorganizowanie międzyszkolnego gminnego konkursu przyrodniczo - ekologicznego.

Organizatorami konkursu są: Gmina Aleksandrów Łódzki i Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci twórczych, lubiących się bawić słowami, skojarzeniami itp.

 


 

"Kochajmy przyrodę - II międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo - ekologiczny - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego"

Program zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Kochajmy przyrodę - II międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo - ekologiczny - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego" jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 4 250 zł natomiast całkowita wartość zadania wynosi 8 000 zł zgodnie z umową nr 185/EE/D/2009 z dnia 03.11.2009 r.

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny zorganizowany przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim oraz Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, przeprowadzony został w listopadzie 2009 r. wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy.

Efektem ekologicznym zrealizowanego zadania jest pogłębienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów, zwiększenie świadomości w stosunku do otaczających człowieka elementów środowiska oraz budowa poprawnych zachowań wobec otaczającej przyrody i propagowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.

 


 

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny „Kochajmy przyrodę - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z  Aleksandrowa Łódzkiego

Zadanie: III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Kochajmy Przyodę" - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową dotacji nr 292/EE/D/2010 z dnia 23.12.2010 r. Całkowita wartość zadania 5583,00 zł, w tym kwota dotacji 5024,00 zł.

Celem zadania pn. III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Kochajmy Przyodę" - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Przeprowadzony został poprzez zorganizowanie międzyszkolnego gminnego konkursu przyrodniczo -ekologicznego.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj oraz Gmina Aleksandrów Łódzki. Celem zadania jest propagowanie wiedzy z dziedziny szeroko pojętej ekologii wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska. Tegoroczna edycja przeprowadzona była pod przewodnim hasłem: „Drzewa - Zielone Płuca Ziemi"  i miała w szczególności zapoznac uczniów z wartością lasów, różnorodnością występujących w nim drzew oraz koniecznością ochrony naturalnych „płuc Ziemi".

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 8 grudnia 2010. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV - VI z 6 szkół podstawowych  dla których  organem prowadzącym  jest gmina Aleksandrów Łódzki. Były to 3-osobowe drużyny z opiekunem. Konkurs obejmował zarówno wiedzę teoretyczną z nauk przyrodniczych (pytania w zakresie wiedzy o drzewach i ekosystemie lasu) jak i wykorzystanie jej w praktyce.

Jury Konkursu:

 • Przedstawiciel Ogrodu Botanicznego w Łodzi - p   mgrTadeusz Kurzac
 • Leśnczy  Leśnictwa Ustronie - p. mgr inż. Hubert Janiak
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Aleksandrowie Łódzkim- p. mgr Hanna Beda
 • Przedstawiciele Wydziału ds Pozyskiwania Funduszy Unijnych -

p. inspektor Gabriela Szczepaniak

p. podinspektor Magdalena Kochan

Konkurs miał następujący przebieg:

 1. Oficjalne powitanie uczestników, przedstawienie przybyłych gości, podanie przez Panią Dyrektor informacji dotyczących historii i  celu konkursu, zapoznanie uczestników z harmonogramem spotkania.
 2. Wylosowanie przez uczestników nazw drużyn: brzozy, buki, dęby, klony, lipy, miłorzęby.
 3. Prezentacja zadania przedkonkursowego
 • Zadanie przedkonkursowe polegało na zaprezentowaniu drzewa mogącego pretendować do tytułu pomnika przyrody w Gminie Aleksandrów Łódzki. Uczniowie wykazali się znajomością zasad uznawania drzew za pomnikowe oraz dużą ciekawością poznawczą w poszukiwaniu okazałego drzewa. Prezentacje zostały wykonane w sposób pomysłowy i pełen zaangażowania.
 1. Bieg terenowy
 • Po prezentacji zadania przedkonkursowego uczniowie wyruszyli na  bieg terenowy, podczas którego czekało na nich kilka zadań: oznaczanie gatunków napotkanych na trasie drzew (użycie kluczy do oznaczania drzew - zakupione z środków WFOŚ i GW w roku 2010), zrobienia zdjęcia zimowego krajobrazu (użycie aparatów fotograficznych zakupionych na potrzeby konkursu w roku 2009) oraz rozpoznanie uszkodzeń drzew leśnych na podstawie własnej wiedzy i informacji odszukanych w atlasie uszkodzeń drzew leśnych(zakupiony z Środków  Dodatkowym punktem biegu terenowego było odnalezienie i odczytanie koloru szlaku turystycznego, pokrywającego się częściowo z trasą biegu terenowego.
 • Prezentacja oraz zajęcia warsztatowe  przeprowadzone  przez  pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego:

◦      prof. Agnieszka Marczak

◦      dr Anna Pieniążek

◦      mgr Marzena Szwed

◦      mgr Joanna Bernasińska

◦      mgr Arkadiusz Gajek

 Wszyscy uczestnicy  obejrzeli  przygotowany przez przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego pokaz oraz wzięli udział, w krótkich warsztatach  gdzie   dowiedzieli się między innymi, jak ważna jest rola liści i chlorofilu w procesie fotosyntezy oraz jaka jest rola tkanek przewodzących w funkcjonowaniu roślin.

 1. Pozostałe zadania konkursowe

a)      Dendrologiczne puzzle - zadanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (będącej w posiadaniu szkoły) oraz projektora multimedialnego (zakupiony w ramach realizowanego projektu we współpracy z WFOŚiGW). Zadanie polegało na przyporządkowaniu poszczególnych elementów drzewa (pokrój, kwiat, liść, owoc, kora) do wylosowanego gatunku. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie zarówno tematyką jak i interaktywną formą pracy.

b)      Co w lesie piszczy? - uczniowie na podstawie otrzymanych wizerunków organizmów zamieszkujących środowisko leśne mieli za zadanie ułożyć łańcuchy pokarmowe. Dodatkowo należało zapisać ogólny schemat pełnego łańcucha pokarmowego. To zadanie wymagało dużej wiedzy dotyczącej zależności między organizmami w ekosystemie lasu.

c)      Strefy klimatyczne Ziemi - zadanie z wykorzystaniem mapy klimatycznej świata, polegało na umieszczeniu w odpowiednim miejscu mapy nazwy strefy klimatycznej, zbiorowiska roślinnego oraz zdjęcia przedstawiającego zbiorowisko roślinne.

d)     Odgłosy lasu - zadanie z wykorzystaniem magnetofonów zakupionych w ramach realizacji konkursu w roku 2009 - polegało na rozpoznaniu m.in. dźwięków zwierząt leśnych.

e)      Quiz wiadomości o lesie - ostatnim zadaniem konkursowym był quiz - uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania (zarówno otwarte jak i zamknięte) dotyczące m.in. ciekawostek o drzewach, wykorzystania różnych gatunków drewna, czy też etapów produkcji papieru.

 1. Po zakończeniu quizu, uczniowie zostali losowo podzieleni na 3 międzyszkolne drużyny, aby  wykonać plakat wymiany korzyści drzewo - człowiek. Na filarach symbolizujących drzewa wspólnie przypinali serca (to, co człowiek może zrobić dla drzew) i listki (to, co drzewa dają ludziom). Taki podział miał na celu  zintegrowanie wszystkich uczestników konkursu,  a wspólne działanie dało możliwość bliższego poznania i nawiązaniu bliższych kontaktów.
 2. Wystąpienie przedstawiciela  Ogrodu Botanicznego w Łodzi (objął honorowy patronat nad konkursem),który przybliżył zarówno uczestnikom, jak i gościom działalność ogrodu i możliwość jego zwiedzania.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  p. Jacka Lipińskiego.

Przez cały czas trwania konkursu uczestnikom towarzyszyła atmosfera zgodna z tematyką tegorocznej edycji konkursu - bieg terenowy w zimowej szacie lasu, dekoracje symbolizujące wpływ zanieczyszczeń na lasy oraz odgłosy tło dźwiękowe - koncerty polskiego lasu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22