Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Obwieszczenia
Obwieszczenia
Wprowadzono: 07.07.2010
Liczba wyświetleń: 17937
PDF
DRUKUJ

Obwieszczenia 2017 r.


 

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa. 

  pobierz


  [dodano: 15 września 2017 r.]

 2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo w rejonie ulicy Bartek

  pobierz

  [dodano: 14 lipca 2017 r.]

 3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-3 w rejonie Placu Kościuszki oraz ulic: Parkowej, Poniatowskiego i Jasińskiego

  pobierz

  [dodano: 14 lipca 2017 r.]

 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Antoniew w rejonie ulicy Dorotki

  pobierz

  [dodano: 14 lipca 2017 r.]

 5. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-3 w rejonie ulicy 1-go Maja

  pobierz

  [dodano: 14 lipca 2017 r.]

 6. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa.

  pobierz

  [dodano: 30 maja 2017 r.]

   
 7. Obwieszczenie o zmianie czterech uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-3 i A-11 w rejonie ulic : 11-ego Listopada, Wierzbińskiej, Pabianickiej, Paderewskiego oraz Narutowicza oraz Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rabień w rejonie ulic: Okrężnej, Słowiańskiej oraz drogi krajowej nr 71, Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień AB w rejonie drogi krajowej nr 71 oraz ulic Irysowej i Daliowej, Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ulicy Suchej i drogi krajowej nr 71 

  - strona pierwsza - pobierz

  - strona druga - pobierz 
   
  [dodano: 7 kwietnia 2017 r.]

 8. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-5 w rejonie ulicy Sportowej - pobierz [dodano: 7 kwietnia 2017 r.]

 9. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów Rąbień i Kolonia Brużyca - wzdłuż projektowanego przebiegu kablowej linii elektroenergetycznej 110 kv - pobierz 
  [dodano: 7 kwietnia 2017 r.]

 10. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów miejskich A-7 i A-2 w rejonie ulic Spółdzielczej, Zgierskiej i Składowej - pobierz [dodano: 7 kwietnia 2017 r.]

 11. Obwieszczenie o zmianie uchwały nr XXII/233/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo w rejonie ulicy Bartek - pobierz [dodano: 4 kwietnia 2017 r.]
 12. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łózki dla fragmentu obrębu
  A-5 w rejonie ulicy Wojska Polskiego - pobierz   [dodano: 9 lutego 2017 r.]
 13. obwieszczenie o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla
  fragmentu obrębu wiejskiego Antoniew - pobierz [dodano: 9 lutego 2017 r.]
 14. obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia sześciu zmian miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego: Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów
  obrębów A-3 i A-4, A-11 oraz A-7 i A-2 i Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów
  obrębów wiejskich Rąbień i Rąbień AB - pobierz:  cz.1cz. 2 [dodano: 9 lutego 2017 r.]
 15. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejscowego A-4 w rejonie ulic Wojska Polskiego, Bankowej i Południowej - pobierz   [dodano: 12 stycznia 2017 r.]
 16. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów - pobierz   [dodano: 10 stycznia 2017 r.]

 


 

Obwieszczenia 2016 r. 1.  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Bodownictwa o wydaniu decyzji w sprawie drogi ekspresowej S14 - pobierz 
  [dodano: 30 wrzesnia 2016 r.] 
 2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
  - Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 w rejonie ulic: 1-go Maja, Ogrodowej, Kordeckiego i Daszyńskiego - pobierz
  - Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica - pobierz  [dodano: 8 lipca 2016 r.]
 3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów położonego w sołectwie Bełdów Krzywa Wieś - pobierz [dodano: 17 maja 2016 r.]

   
 4. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
  - Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Antoniew w rejonie ulicy Dorotki
  - Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-4 w rejonie ulic Wojska Polskiego, Bankowej, Południowej
  - Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-3 w rejonie Placu Kościuszki oraz ulic: Parkowej,  Poniatowskiego i Jasińskiego
  - Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Dobrej Wróżki
  - Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-5 w rejonie ulicy Wojska Polskiego 
  - Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo w rejonie ulicy Bartek
  - Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Sobień

  pobierz: strona 1, strona 2 [dodano: 29 kwietnia 2016 r.]


   
 5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz [dodano: 25 kwietnia 2016 r.]
   
 6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-11 i A-3 ograniczonych ulicami: Ogrodową, 1-go Maja i Wierzbińską. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz [dodano: 8 marca 2016 r.]


   
 7. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz [dodano: 23 lutego 2016 r.]


   
 8. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-11 i A-3 w rejonie ulic Ogrodowej, 1-go Maja i Wierzbińskiej. [dodano: 26.01.2016r.] - pobierz


 9. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-2, A-7 i A-8 - wzdłuż projektowanego przebiegu kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV. [dodano: 8.01.2016 r.] - pobierz


   
 10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów Łódzki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz

Obwieszczenia 2015 r.

 

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 
  [dodano: 20 listopada 2015 r.] - pobierz 


 2. Obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów [dodano: 16 listopada 2015 r.] - pobierz


 3. Obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie [dodano: 16 listopada 2015 r.] - pobierz


 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-11 i A-3 ograniczonych ulicami: Ogrodową, 1-go Maja i Wierzbińską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dodano: 8.10.2015r.] - pobierz


 5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dodano: 9.09.2015 r.] - pobierz


 6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dodano: 13 sierpnia 2015 r.] - pobierz


 7. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej [dodano: 31 lipca 2015 r.] - pobierz


 8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-2 leżącego w rejonie ulicy Piotrkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. [dodano: 24 lipca 2015 r.] - pobierz


 9. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica. [dodano: 7 maja 2015 r.] - pobierz


 10. Obwieszczenie o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica. [dadano: 14 kwietnia 2015 r.] - pobierz

   
 11. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa [dodano: 30 marca 2015 r.] - pobierz
   
 12. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica [dodano: 16 marca 2015 r.] - pobierz     
 13. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dodano: 16 marca 2015 r.] - pobierz
 14. OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica. [dodano: 27 lutego 2015 r.] - pobierz


Obwieszczenia 2014 r.


 1. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-8 w rejonie ulic Wolności i Zygmunta Starego. [dodano: 4 grudnia 2014 r.] - pobierz
   
 2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki. [dodano 12 listopada 2014 r.] - pobierz
 3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki
  dla fragmentu obrębu A-3. 
  [dodano 9 października 2014 r.] - pobierz
 4. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów wiejskich Ruda Bugaj i Nakielnica. [dodano 9 października 2014 r.] - pobierz
 5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-5 położonego u zbiegu ulic Machulskiego i Pabianickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. [dodano 3 września 2014 r.] - pobierz
 6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-2 leżącego w rejonie ulicy Piotrkowskiej [dodano 2 lipca 2014 r.] - pobierz
 7. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano 29 kwietnia 2014 r.] - pobierz
 8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano 28 kwietnia 2014 r.] - pobierz
 9. Obwieszczenie o zmianie granic przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano 28 kwietnia 2014 r.] - pobierz
 10. Obwieszczenie o zmianie granic przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano 28 kwietnia 2014 r.] - pobierz
 11. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej [dodano: 28 marca 2014 r.] - pobierz
 12. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów położonego w sołectwie Bełdów Krzywa Wieś [dodano: 28 marca 2014 r.] - pobierz
 13. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj – działka 70/2 oraz fragment działki 70/3 [dodano: 7 lutego 2014 r.]  - pobierz
 14. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj – fragment działki 70/3 [dodano: 7 lutego 2014 r.] - pobierz

 

Obwieszczenia 2013 r.

 1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-5 położonego u zbiegu ulic Machulskiego i Pabianickiej. [dodano: 8 października 2013 r.] - pobierz
 2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki. [dodano: 30 sierpnia 2013 r.] - pobierz
 3. Ogłoszenie o przedłożeniu terminu składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki. [dodano: 30 sierpnia 2013 r.] - pobierz
 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-2 i A-4. [dodano: 30 sierpnia 2013 r.] - pobierz 
 5. Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki. [dodano: 13 sierpnia 2013 r.] - pobierz
 6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11 i A-3 ograniczonych ulicami: Ogrodową, 1-go Maja i Wierzbińską. [dodano: 18 czerwca 2013 r.] - pobierz
 7. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębu A-7 i A-2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. [dodano: 26 marca 2013 r.] - pobierz
 8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu    wiejskiego Bełdów. [dodano: 23 stycznia 2013 r.] - pobierz
 9. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 przyległego do północnej pierzei Placu Kościuszki. [dodano: 8 stycznia 2013 r.] - pobierz
 10. Obwieszczenie  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki.[dodano: 15 lipca 2013 r.] - pobierz
 11. Obwieszczenie  o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki.[dodano: 15 lipca 2013 r.] - pobierz

 

Obwieszczenia 2012 r.

 

 1. Ogłoszenie o przedłożeniu terminu składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany cześci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki                                                                   [dodano: 16 listopada 2012 r.] - pobierz                                                                               
 2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 16 listopada 2012 r.] - pobierz                                                                                  
 3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 11 września 2012 r.] - pobierz

 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 20.07.2012 r.] - pobierz
   
 5. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów [dodano: 13 lipca 2012 r.] - pobierz

 6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 23 maja 2012 r.] - pobierz

 7. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 5 stycznia 2012 r.] - pobierz

 8. Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 15 lutego 2012 r.] - pobierz

 

Obwieszczenia 2011 r.

 

 1. Obwieszczenie o przstąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 20 października 2011 r.] - pobierz
 2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian części miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 6 września 2011 r.] - pobierz   
 3. Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektów zmian częsci miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 29 lipca 2011 r.] - pobierz  
 4. Obwieszczenie o przstąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 20 czerwca 2011 r.] - pobierz

 

Obwieszczenia 2010 r.

 1. Obwieszczenie o przystąpniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 24.11.2010 r.] - pobierz

 2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 01.10.2010 r.] - pobierz

 3. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 9 sierpnia 2010 r.] - pobierz

 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 8 czerwca 2010 r.] - pobierz

 5. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki i Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 4 maja 2010 r.] - pobierz

 6. Obwieszczenie (ponowne) Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 22 lutego 2010 r.] - pobierz

 7. Obwieszczenie (ponowne) Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 15 stycznia 2010 r.] - pobierz

 8. Ogłoszenie (ponowne) Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 15 stycznia 2010 r.] - pobierz
 9. Ogłoszenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 11 stycznia 2010 r.] - pobierz

Obwieszczenia 2009 rok

 1. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany częśći miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 15 grudnia 2009 r.] - pobierz

 2. Obwieszczenie Starosty Zgierskiego o zakończeniu postepowiania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 25 maja 2009 r. Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie nawierzchni utwardzonej drogi gminnej ul. Piaskowej i ul. Wareńczyka, z włączeniem w drogę powiatową Nr 5166 E72 Aleksandrów Łódzki - Lutomiersk ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim" [dodano: 24 listopada 2009 r] - pobierz

 3. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [dodano: 13 listopada 2009 r.] - pobierz

 4. Obwieszczenie Starosty Zgierskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Łobódź, Ruda Bugaj, Nakielnica położonych w Gminie Aleksandrów Łódzki. [dodano: 29.09.2009 r.] - pobierz

 5. Obwieszczenie Starosty Zgierskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z jednostronnym chodnikiem i linią oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Placydowskiej, z włączeniem w drogę krajową Nr 72 Łódź-Balin, ul. Wierzbińską w Aleksandrowie Łódzkim. [dodano: 18.09.09 r.] - pobierz 
 6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 08.09.09 r.]  - pobierz

 7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej drogi gminnej - w miejscowości, Łobódź - Ruda Bugaj - Nakielnica położonych w gminie Aleksandrów Łódzki. [dodano: 12.08.09 r.] - pobierz

 8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej drogi gminnej - ul. Piaskowej i ul. Warneńczyka, z włączeniem w drogę powiatową Nr 5166 E ul. 11- go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim. [dodano: 12.08.09 r.] - pobierz

 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z jednostronnym chodnikiem i linią oświetlenia ulicznego drogi gminnej - ul. Placydowskiej, z włączeniem w drogę krajową Nr 72 Łódź - Balin - ul. Wierzbińską w Aleksandrowie Łódzkim. [dodano: 12.08.09 r.] - pobierz

 10. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki [dodano: 07.08.09 r.] - pobierz

 11. Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej obejmujacej: "Budowę nawierzchni utwardzonej wraz z jednostronnym chodnikiem i linią energetyczną oświetlenia ulicy Placydowskiej drogi gminnej w Aleksandrowie Łódzkim z włączeniem do ulicy Wierzbińskiej drogi krajowej Nr 72 Łódź - Balin, do realizacji w istniejacym pasie drogowym ul. Placydowskiej- na działce nr ewid. 114 obręb A-11 oraz w liniach rozgraniczajacych teren - na działkach nr ewid. 119/1 i 119/4 obręb A-11. [dodano: 03.08.09 r.] - pobierz

 12. Zawiadomienieo o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 09 czerwca 2009 r. inwestora Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Łobódź - Ruda Bugaj - Nakielnica na terenie gminy Aleksandrów Łódzki [dodano: 13.07.09 r.] - pobierz

 13. Zawiadomienie - zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2009 r. inwestor - Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki, wniósł o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. [dodano: 01.07.09 r.] - pobierz

 14. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki   dodano: 19.06.09 r.] - pobierz

 15. Zawiadomienie o uchyleniu decyzji i ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie - pobierz
  Zawiadomienie - pobierz

 16. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 17. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - pobierz

 18. Obwieszczenie o modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim - pobierz

 19. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 20. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 12 marca 2009 r. o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - pobierz 

 21. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz

 22. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 23. Obwieszczenie Burmistrza Gminy
  O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru miasta Aleksandrowa Łódzkiego, położonego w obrębie A-1, na który składają się działki o numerach 517/1, 517/2 i 518/1 - pobierz

 24. Obwieszczenie Burmistrza Gminy
  O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru miasta Aleksandrowa Łódzkiego, położonego w obrębie A-1, na który składają się działki o numerach 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 469, 640/4 i 640/5 - pobierz 

 25. Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury - pobierz

 26. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 27. Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczony został wniosek Gminy Aleksandrów Łódzki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 28. Protokół z konsultacji społecznych -  pobierz cz.1  pobierz cz.2

 29. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości, na terenie których jest projektowana  kanalizacja sanitarna i modernizacja oczyszczalni - pobierz

 30. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

Obwieszczenia 2008 rok

 1. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany częsci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - pobierz

 3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kolektora zachodniego II kanalizacji sanitarnej Ruda Bugaj-Wierzbno-Placydów w Gminie Aleksandrów Łódzki" - pobierz

 4. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci gminnej kanalizacji sanitarnej" - pobierz

 5. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu postępowania w dniu 13 listopada 2008 r. na wniosek złożony w dniu 13 listopada 2008 r. - pobierz

 6. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wysłaniu do Starosty Zgierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz

 7. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wydaniu decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora zachodniego II kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacjina pdcinku Ruda Bugaj-Wierzbno-Placydowska w gminie Aleksandrów Łódzki - pobierz

 8. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Działając na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, ostatnia zmiania Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 767), w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracujnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), poniżej do pobrania obwieszczenie Wojewody Łódzkiego. - pobierz

 9. Obwieszczenie: Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu podaje do publicznej wiadomości, iż uzgodnił bez zastrzeżeń na wniosek Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora zachodniego II kanalizacji sanitarnej  na odcinku Ruda Bugaj - Wierzbno - Placydów w gminie Aleksandrów Łódzki pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - pobierz

 10. Obwieszczenie Starosty Zgierskiego
  W związku z wnioskiem Gminy Aleksandrów Łódzki dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Izabelin - Budy Wolskie z włączeniem w drogę powiatową nr 5166E oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 1 lipca br. - pobierz

 11. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na "budowie kolektora zachodniego II kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacji na odcinku Ruda Bugaj-Wierzbno Placydów w gminie Aleksandrów Łódzki" - pobierz

 12. Nietechniczne podsumowanie sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska sporządzonego na potrzeby projektu "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci gminnej kanalizacji sanitarnej" - pobierz

 13. Decyzja NR 2/2008 z dnia 08 sierpnia 2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej Izabelin - Budy Wolskie z włączeniem w drogę powiatową Nr 5166 E, gmina Aleksandrów Łódzki - pobierz  załącznik

 14. Urząd Gminy Aleksandrów Łódzki informuje, że w pokoju nr 115 w budynku B Urzędu Gminy wyłożony został do wgladu mieszkańcom miasta i gminy Aleksandrów Łódzki na okres 60 dni - projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych dla Miasta Aleksandrów Łódzki. W terminie 30 dni od daty wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22