Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wprowadzono: 01.03.2012
Liczba wyświetleń: 13897
PDF
DRUKUJ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer NIP, o ile przedsiębiorca posiada,
  • numer REGON, o ile przedsiębiorca posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie powinno zawierać również :

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Druk wniosku w pliku [.doc] - pobierz
Druk wniosku w pliku [.pdf] - pobierz

Druk wniosku o zmianę wpisu w rejestrze  [.doc] - pobierz
Druk wniosku o zmianę wpisu w rejestrze  [.pdf] - pobierz

Druk oświadczenia w pliku [.doc] - pobierz 
Druk oświadczenia w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania: Rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22