Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi w gminie
Wprowadzono: 31.10.2012
Liczba wyświetleń: 41795
PDF
DRUKUJ

 


 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiorem odpadów na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki zajmuje się firma WNSIP „Professional” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 6/8.

Odpady zielone są odbierane w sezonie od marca do listopada 1 raz na dwa tygodnie, w dniu odbioru odpadów posegregowanych. Nie ma obowiązku telefonicznego zgłoszenia odbioru. W zamian za zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów zielonych, operator nie będzie wyposażać mieszkańców w worki na odpady zielone.

Od początku listopada 2015 roku jedynym miejscem zbierania odpadów zielonych, poza harmonogramem, jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim (teren GS-U, wjazd od ul. Chopina). NIE ZBIERAMY odpadów zielonych na terenie firmy „Sanator” w Rąbieniu.

 

 


 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rewolucyjny sposób przebudowała system dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. W nowym systemie to gmina przejmie odpowiedzialność za odpady i sposób ich zagospodarowania.

Głównymi celami znowelizowanej ustawy są:

- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,

- eliminacja nielegalnych składowisk oraz zmniejszenie zaśmiecania lasów i terenów rekreacyjnych,

- monitorowanie sposobu postępowania z odpadami zarówno przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

W zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

Wyboru sposobu zbierania odpadów (segregacja lub jej brak) należy dokonać składając deklarację.

Ponadto na terenie gminy powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów, do którego będzie można oddać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe i budowlane oraz zużyte opony.

 

Wyjątkiem są nieruchomości niezamieszkałe np. placówki handlowe, usługowe, oświatowe, zakłady produkcyjne oraz inne nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele tych nieruchomości powinni posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych, podpisaną z dowolnie wybranym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

Wszelkie pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami proszę kierować do:

 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

plac Kościuszki 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki

I piętro, pokój nr 5 lub parter, pokój nr 4a

tel. (42) 270 03 40 lub 270 03 34

e-mail:

          

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22