Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Zakres odbioru odpadów komunalnych
Wprowadzono: 18.12.2012
Liczba wyświetleń: 12000
PDF
DRUKUJ

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy:

1. grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;

2. grupa druga obejmująca odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3. grupa trzecia obejmująca: zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), przeterminowane lub zbędne leki, przeterminowane lub zbędne chemikalia, odpady remontowe i budowlane (z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) oraz zużyte opony;

 

Bezpośrednio z każdej zamieszkałej nieruchomości systematycznie odbierane będą odpady z grupy pierwszej. W zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej: odpady zmieszane i bioodpady minimum dwa razy w tygodniu, odpady surowcowe – 1 raz na tydzień. W momencie wprowadzenia systemu, z ulic zniknie większość koszy tzw. „dzwonów”, które przeznaczone były do selektywnej zbiórki, służące często jako ogólno dostępny śmietnik na odpady zmieszane lub przemysłowe.

 

Odpady zielone z grupy drugiej odbierane są z terenu nieruchomości w sezonie od marca do listopada z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, natomiast odpady takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą w podanych terminach z nieruchomości, na zasadzie wystawek, dwa razy w roku, a także będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

 

Odpady z grupy trzeciej mieszkańcy będą mogli samodzielnie, według zapotrzebowania, dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów:

- zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – specjalne pojemniki znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe powinny zostać dostarczone do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

- przeterminowane lub zbędne leki – specjalne pojemniki znajdujące się we wszystkich aptekach na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki;

- odpady remontowe i budowlane, pochodzące z niewielkich remontów w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem tych które pochodzą z prac wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynków oraz z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 500kg/mieszkańca/rok odpadów remontowych i budowlanych;

- zużyte opony – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 4 sztuk opon/mieszkańca/rok; 

 

W załączniku:

1. Uchwała Nr XXIV/247/16

2. Uchwała Nr XXVIII/277/16

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-20
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-20
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-20