Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadzono: 18.12.2012
Liczba wyświetleń: 11444
PDF
DRUKUJ

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- 14 dni od momentu zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana stawki opłaty, zmiana sposobu zbierania odpadów).

 

Deklarację należy składać dla każdej nieruchomości, oddzielnie. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej deklarację składa zarządca wspólnoty, spółdzielni lub upoważniony przez mieszkańców administrator.

 

Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Plac Kościuszki 4

parter - pokój nr 4a lub I piętro - pokój nr 5

lub za pośrednictwem poczty (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 

Druk deklaracji, wraz z instrukcją jej wypełnienia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22