Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Wprowadzono: 18.12.2012
Liczba wyświetleń: 9133
PDF
DRUKUJ

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 Aleksandrów Łódzki znajduje się w I Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Region ten obejmuje powiaty: zgierski, poddębicki, łęczycki, kutnowski i łowicki. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z tego regionu obowiązkowo będą trafiać do TONSMEIER CENTRUM, ul. Łąkoszyńska 127, Kutno - instalacja w Krzyżanówku w gminie Krzyżanów.
W instalacji tej odpady komunalne przejdą szereg procesów takich jak sortowanie, mechaniczne i biologiczne przetwarzanie, kompostowanie. Działania te mają na celu odzyskanie jak największej części odpadów, z możliwością ponownego ich wykorzystania, oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22