Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Ochrona Środowiska
Komunikaty
Wprowadzono: 17.09.2013
Liczba wyświetleń: 10719
PDF
DRUKUJ

Urząd Miejski przypomina o zastępczym wywozie odpadów komunalnych, zmieszanych w pojemnikach, z nieruchomości zamieszkałych, dla których odbiór odpadów przypada na czwartek 15 czerwca - dzień Bożego Ciała, odbiór odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2017 r. Prosimy o wystawienie pojemników do odbioru przed godziną 6:00. Zastępczy wywóz dotyczy następujących ulic i miejscowości:

 

Aleksandrów Łódzki:

11go Listopada, Bukowa, Chopina, Cisowa, Franciszkańska, Gombrowicza, Grabowa, Jałowcowa,
Jarzębinowa, Jasińskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa,
Konarskiego, Konstytucji 3-go Maja, Krzywa, Leśna, Modrzewiowa, Moniuszki, Narutowicza,
Niezapominajki, Ogrodowa, Olchowa, Osieckiej, Paderewskiego, Parkowa, Placydowska, Poddębicka,
Poniatowskiego, Różana, Sarenki, Sosnowa, Świerkowa, Targowa, Wierzbińska, Wiklinowa, Wolska,
Wrzosowa, Zachodnia, Zielona

Bełdów
Bełdów Krzywa Wieś
Chrośno
Łobódź: Łobódź, Podleśna
Nowe Krasnodęby
Prawęcice
Rąbień:
Pawia, Przyrodnicza, Wolska
Rąbień AB:
Azaliowa, Aleja Brzozowa, Bażancia, Bylinowa, Cytrusowa, Iglasta, Irysowa, Jaskółcza, Jaworowa, Karmelowa, Krzywa, Narcyzowa, Oliwkowa, Pawia, Poselska, Przyrodnicza, Rąbień AB, Różana, Spacerowa, Sporna, Szybowcowa, Wolska
Ruda Bugaj:
Leszczyńskiego, Modrzewiowa, Wierzbińska
Sanie: Sanie, Zimowa
Sobień

......................................................................................................................................................

UWAGA

W związku z powtarzającymi się przypadkami wystawiania odpadów zielonych w workach przeznaczonych do zbiórki posegregowanych odpadów papieru (niebieski), szkła (biały) lub tworzyw sztucznych (żółty) pragniemy przypomnieć, że odpady zielone (skoszona trawa, liście) należy zbierać i udostępniać do odbioru we własnych workach o pojemności max. 120l., których waga po załadowaniu nie przekracza 30 kg. Worki udostępniane przez wykonawcę, firmę WNSiP Professional, służą wyłącznie do zbierania w nich odpadów posegregowanych: worki niebieskie do zbiórki papieru, worki białe do zbiórki szkła, worki żółte do zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych. Umieszczenie w udostępnionych przez firmę workach innych odpadów niż zgodnych z ich przeznaczeniem (np. odpadów zielonych) może skutkować nieodebraniem odpadów lub wyposażeniem danej nieruchomości w mniejsza ilość worków do segregacji.


Szanowni Państwo. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, informujemy, że od 1 listopada 2015r. odbiorem odpadów na terenie całej Gminy Aleksandrów Łódzki zajmować się będzie firma WNSIP „Professional” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 6/8.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, nie ulegają zmianie dni i godziny odbioru odpadów, a także zasady odbioru z podziałem na odpady zmieszane (w pojemnikach) i odpady posegregowane (w workach). Nie ulega również zmianie stawka opłaty za odbiór odpadów.

POJEMNIKI

Od 26 października 2015r. nastąpi wymiana pojemników, w szczególności na terenie sektora II. Firma „Sanator”, która dotychczas obsługiwała teren gminy (wsie), będzie pojemniki odbierać (wraz z odpadami). W tym samym czasie nowy operator będzie wstawiać nowe pojemniki.

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali informację o wymianie pojemników, proszeni są o ich wystawienie w dniu obioru odpadów posegregowanych

 ODPADY ZIELONE

Od listopada 2015 r. odpady zielone będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie, w dniu odbioru odpadów posegregowanych. Nie będzie obowiązku telefonicznego zgłoszenia odbioru.

W zamian za zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów zielonych, operator nie będzie wyposażać mieszkańców w worki na odpady zielone.

Od początku listopada jedynym miejscem zbierania odpadów zielonych, poza harmonogramem, jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim (teren GS-U, wjazd od ul. Chopina). Kontener na terenie firmy „Sanator” w Rąbieniu zostanie usunięty.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 

W ostatnim tygodniu października właściciele wszystkich nieruchomości otrzymają harmonogram odbioru odpadów na okres od listopada do grudnia 2015r. W związku z tym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zawartość Państwa skrzynek pocztowych. Nowe harmonogramy będą również dostępne na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, w zakładce „Odbiór odpadów komunalnych”.

 


Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 04 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.
W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.
UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach (w większości na terenach wiejskich), lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Miejskim odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

 


 

 

 


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22