Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Edukacja, Kultura i Sport
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Wprowadzono: 09.09.2014
Liczba wyświetleń: 19446
PDF
DRUKUJ
grafika

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Warszawska 10/12
tel. /faks: (42) 712 13 08
e-mail:

www.pppaleksandrow.wikom.pl

Dyrektor: Beata Marszałek

Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-czwartek 8.00-18.00
Piątek 8.00-14.00

Rejon działania: Gmina i Miasto Aleksandrów Łódzki

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim działa od 42 lat. Jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Świadczy bezpłatne usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego, a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).
W trosce o wysoki poziom podejmowanych działań w placówce zatrudnieni są wszechstronnie przygotowani, posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe specjaliści.

Praca poradni koncentruje się wokół czterech podstawowych zadań:
• diagnozy,
• terapii,
• doradztwa,
• profilaktyki.

Są one realizowane poprzez następujące formy pracy:

diagnoza
• ocena poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz osobowości,
• diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
• specjalistyczna diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz trudności w uczeniu się matematyki,
• diagnoza logopedyczna,
• ocena predyspozycji i zainteresowań w kontekście wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 

terapia i poradnictwo
terapia psychologiczna:
• konsultacje psychologiczne dotyczące trudnych sytuacji osobistych, problemów wychowawczych i emocjonalnych,
• cykle spotkań terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania, lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, nadpobudliwością psychoruchową,
- zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych,
- cykle spotkań terapeutycznych z rodzicami,

terapia pedagogiczna:
• zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
• terapia dysleksji rozwojowej z zastosowaniem nowoczesnych metod,
• zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych,
- zajęcia stymulujące rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży,

terapia logopedyczna w zakresie:
• wczesnej interwencji logopedycznej dzieci od 0-3 lat,
• zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym: afazja, dysfazja,
• zniekształceń artykulacyjnych,
• zaburzeń ekspresji mowy na tle emocjonalnym,

socjoterapia dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

interwencja kryzysowa,

mediacje,

konsultacje i pomoc merytoryczna dla nauczycieli prowadzących działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach; 

profilaktyka
- wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 r.ż.,
- przesiewowe badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne dzieci,
- psychoedukacja: popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- realizacja programów profilaktycznych na terenie poradni i placówek,
- realizacja programów profilaktycznych dla rodziców; 

szkolenia i warsztaty
- prowadzenie rad szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli,
- prelekcje i warsztaty dla rodziców,
- psychoedukacja dzieci i młodzieży metodami aktywnymi.

POTRAFIMY, MOŻEMY I CHCEMY POMAGAĆ
ZAPRASZAMY

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-24
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22