Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Miasto i Gmina
Statut Gminy
Wprowadzono: 22.06.2010
Liczba wyświetleń: 31778
PDF
DRUKUJ

Statut Gminy Aleksandrów Łódzki


§ 1


1. Gmina Aleksandrów Łódzki, zwana w dalszej części niniejszego statutu "gminą", jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swym terytorium.
2. Mieszkańcy gminy stanowią gminną wspólnotę samorządową.

 

§ 2


Gmina obejmuje obszar o powierzchni 115,6 km2. Granice gminy określone zostały na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

 

§ 3


1. Siedzibą organów gminy jest miasto Aleksandrów Łódzki.
2. Herbem gminy jest herb miasta Aleksandrowa Łódzkiego. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
3. Barwami gminy są barwy miasta Aleksandrowa Łódzkiego. Wzór barw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.
4. Zasady używania nazwy, herbu i barw gminy określa Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim w odrębnej uchwale.

§ 4


1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

Statut Gminy Aleksandrów Łódzkipobierz

 

Zmiany do statutu

  • Uchwała z nr LII/547/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Aleksandrów Łódzki - pobierz
  • Uchwała nr XLVII/470/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy aleksandrów Łódzki - pobierz
  • Uchwała nr XLIV/414/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 listopada 2009 - pobierz
  • Uchwała nr XLII/400/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 15 września 2009 - pobierz
  • Uchwała nr XV/182/07 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 grudnia 2007 - pobierz
  • Uchwała nr XLVI/419/02 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 października 2002 - pobierz


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-24
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-09-22